New use case and new utility for Drip holders and stakers

Drip Announcement 15 July 2021

We have successfully updated the minimum stake to 1 DRIP, thank you for being patient!!

The growth of the platform has been so amazing to watch. This week we will be making several promotional announcements regarding our collaboration and partnership with Focus Visual, the streamer management firm as well as a new partnership with a development team that is going to introduce a new use case for DRIP and a great new utility for DRIP holders and stakers. I’m sure that reducing this minimum stake is going to go a long way in assisting team leaders in growing their teams, as it’s something people have been asking for on a daily basis. We will continue to listen to the requests of the community and appreciate all of you. The community is what has made DRIP the success that it is today and we are just getting started. There is no shortage of ideas that we can implement and partnerships opportunities that we can exploit to grow the platform and generate additional value for DRIP investors.

Lên đến Hoàn tiền 8% DRIP trên khoản tiền gửi DRIP của bạn. (Khuyến mãi có thời hạn)

Sử dụng mã giới thiệu bạn thân: 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
khi bạn đăng ký DRIP.

Sau khi tham gia, tôi sẽ liên kết bạn với một nhóm Telegram “DRIP Success” chỉ dành cho lời mời để nhận thêm các mẹo, trợ giúp và chiến lược được cá nhân hóa để kiếm một triệu đô la từ DRIP.
Gửi email tới [email protected] để nhận phần thưởng khi đăng ký.

-----------------------------------------

Đăng ký để nhận DRIP Ebook, Tin tức và Mẹo!

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư trong thư điện tử của bạn

Giới thiệu ebook DRIP (Miễn phí)Khuyến mãi
Đóng
viVietnamese