Tomorrow is the BIG day for Launch

Forex Shark Announcement

Tomorrow is the BIG day and we will kick it off with an AMA in https://t.me/moonhunters at 10am EST. which is the most active crypto group on all of telegram 💪🏻

Below is a countdown to when everyone should be prepared. It’s basically impossible to nail down this kind of migration to the second so what we will do is jump on VC at 12 pm noon EST. tomorrow in http://t.me/The_Animal_Farm and prepare everyone for the migration. We will go live shortly after this, everyone will be alerted at the same time when it goes live. The tg group will be muted as we prepare, do not trust anyone else’s links 🐷🚀

https://www.timeanddate.com/countdown/launch?iso=20220421T12&p0=179&font=cursive&csz=1

Today at 3pm EST. I will be doing an interview with James Pelton, an influential youtuber and community leader in DeFi with an extremely active following‼️

https://www.youtube.com/channel/UCN_RnjVd-kKDr2xaasirPmw

Let’s get this party started 😎

Tune into the interview with James Pelton here to hear us discuss tomorrow’s launch, DRIP and anything else he has planned. We are starting in minutes‼️

https://www.youtube.com/watch?v=DRs52nw2X9Y

Վեր կացեք մինչև 8% DRIP cashback ձեր DRIP ավանդի վրա: (ժամկետ սահմանափակ առաջխաղացում)

Օգտագործեք ընկերոջ ուղղորդման կոդը. 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
երբ դուք գրանցվեք DRIP-ում:

Միանալուց հետո ես ձեզ կկապեմ միայն հրավերներով «DRIP Success» Telegram խմբի հետ՝ ավելի անհատականացված խորհուրդներ, օգնություն և ռազմավարություններ ստանալու համար՝ DRIP-ից միլիոն դոլար վաստակելու համար:
Գրանցման ժամանակ գրեք [email protected] ձեր պարգևների համար:

-----------------------------------------

Գրանցվեք՝ DRIP էլեկտրոնային գիրք, նորություններ և խորհուրդներ ստանալու համար:

Մենք հարգում ենք ձեր էլ.փոստի գաղտնիությունը

Ներկայացնում ենք DRIP էլեկտրոնային գիրքը (անվճար)Առաջխաղացում
փակել
hyArmenian