PIGS and PIGS LP credits progress

Forex Shark Announcement

The update to https://theanimal.farm/pigcredits has been made and the PIGS token has been unpaused, you can now withdraw PIGS and PIGS LP from all associated contracts and use https://theanimal.farm/pigcredits dashboard to send them into the PigCredit contract which will let us know what to credit you with v2. When we credit you with v2 PIGS and PIGS LP it will be either in your wallets if you held the PIGS in your wallets or in the new contracts if you had them in the contracts at the time PIGS was paused and withdraw them now to get credit for them.

If you cannot withdraw your PIGS LP tokens because they are time locked in PIGGY BANK this is ok, you must withdraw what you can to get credit in v2 but you will automatically get credited for the PIGS LP you cannot possibly withdraw.

We will keep the credit contract live until Tuesday 3/22/22, we want it to be open for long enough that everyone has plenty of opportunity to get credit for their v1 PIGS but we cannot have it open forever because we cannot move on with the migration until it is complete. I will be doing an AMA tomorrow in http://t.me/The_Animal_Farm Voice Chat to discuss the migration and how we move forward from here.

As I said yesterday, I am excited to get this finished so we can out our full focus into marketing Animal Farm/Piggy Bank and get into a major DRIP partnership that is ready to go‼️

I will be getting in http://t.me/The_Animal_Farm VC tomorrow at Noon est. I want to have the simulated distribution finished for the AMA so I have more info to share about how current Piggy Bank users will be effected. I also want to get Bartertown or another youtuber to both record and also field questions from the community. The credits are going great and we are 100% confident that we will get enough PIGS and PIGS LPs to migrate all of the capital from v1 PIGS to v2 PIGS.

Be sure to withdraw all PIGS and PIGS LPs and send them into https://theanimal.farm/pigcredits‼️

We will be closing submissions very soon and to get credit in v2 it’s extremely important to send in all of your available v1 PIGS and PIGS LP.

The PIGS and PIGS LP credits progress is going great. There are still a small handful of people who have LP tokens or PIGS that have not sent them in. If you still have some PIGS or PIGS LP, either in your wallet or in contracts that are available for you to withdraw, you must withdraw them and send them into the credits contract‼️

We currently have enough to move forward with the migration, so tomorrow at noon est we will cut off the credit phase and start the migration process 🐷🚀.

We are aiming for going live next week, but I will update as we get closer

Վեր կացեք մինչև 8% DRIP cashback ձեր DRIP ավանդի վրա: (ժամկետ սահմանափակ առաջխաղացում)

Օգտագործեք ընկերոջ ուղղորդման կոդը. 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
երբ դուք գրանցվեք DRIP-ում:

Միանալուց հետո ես ձեզ կկապեմ միայն հրավերներով «DRIP Success» Telegram խմբի հետ՝ ավելի անհատականացված խորհուրդներ, օգնություն և ռազմավարություններ ստանալու համար՝ DRIP-ից միլիոն դոլար վաստակելու համար:
Գրանցման ժամանակ գրեք [email protected] ձեր պարգևների համար:

-----------------------------------------

Գրանցվեք՝ DRIP էլեկտրոնային գիրք, նորություններ և խորհուրդներ ստանալու համար:

Մենք հարգում ենք ձեր էլ.փոստի գաղտնիությունը

Ներկայացնում ենք DRIP էլեկտրոնային գիրքը (անվճար)Առաջխաղացում
փակել
hyArmenian