Official launch date is Thursday, April 21st

Forex Shark Announcement

We are ready‼️

100% of the work is completed and our official launch date is Thursday, April 21st 🥳

First I would like to say thank you to the best community in crypto for remaining patient as we prepared for domination. Most of the time was spent on internal changes, such as hiring a new developer specifically for quality control. We also waited until 100% of the work was done before setting the date, this way there is no need for last minute decisions. As far as development changes in Piggy Bank we have done what everyone was hoping for and came up with a mechanism that allows users to buy partial piglets which means even the smallest user can compound daily and benefit from lock up bonuses 🐷🚀

I will be doing an AMA tomorrow at 12 noon EST. in Animal Farm telegram group where I will discuss everything you will need to know about the changes which have taken place and how you can benefit from the launch on Thursday:

http://t.me/The_Animal_Farm

I will also be discussing 3 other major events coming on the roadmap including:

⁍ R34P DAO seed raise for a major third party project that was just secured‼️

⁍ DRIP innovation which will include a new high end UI, team competitions, and maybe even something truly MAMMOTH 🦣 🤣

⁍ An amazing new protocol I’ve been working on with several partners including Chainlink which will change the game and bring huge cashflow into our current platforms‼️

Thank you to everyone, we love you💧

Վեր կացեք մինչև 8% DRIP cashback ձեր DRIP ավանդի վրա: (ժամկետ սահմանափակ առաջխաղացում)

Օգտագործեք ընկերոջ ուղղորդման կոդը. 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
երբ դուք գրանցվեք DRIP-ում:

Միանալուց հետո ես ձեզ կկապեմ միայն հրավերներով «DRIP Success» Telegram խմբի հետ՝ ավելի անհատականացված խորհուրդներ, օգնություն և ռազմավարություններ ստանալու համար՝ DRIP-ից միլիոն դոլար վաստակելու համար:
Գրանցման ժամանակ գրեք [email protected] ձեր պարգևների համար:

-----------------------------------------

Գրանցվեք՝ DRIP էլեկտրոնային գիրք, նորություններ և խորհուրդներ ստանալու համար:

Մենք հարգում ենք ձեր էլ.փոստի գաղտնիությունը

Ներկայացնում ենք DRIP էլեկտրոնային գիրքը (անվճար)Առաջխաղացում
փակել
hyArmenian