Focus Visual collaboration with Drip

Drip Announcement July 21 2021

Moon Shot Hunters is proud to present a global strategic partnership between DRIP, which is proving to be the greatest and most sustainable daily ROI platform paying 1% compound interest daily and Focus Visual who is a South American based OnlyFans, Twitch, Booyah, and Youtube streamer management firm that manages some of the largest talents in Latin America!! Their partnership will not only gain DRIP the exposure of million of loyal subscribers but also provide the utility of an innovative reward structure for the content creators and their subscribers, as content creators will be providing exclusive content only accessible to members of their team!! This new DRIP use case opens up a new way for content creators to monetize their content with referral bonuses, while creating passive income for their subscriber base!! The developers of DRIP will be spending the rest of the month in meetings with Focus Visual content creators and their managers to teach and help them get set up, so they can start growing their DRIP teams immediately. This is another major step on their path to mass adoption and we will continue innovate as we grow the platform we love 🥳

Video made by a member of our community to discuss the DRIP x Focus Visual collaboration‼️

https://www.youtube.com/watch?v=UYFAbQvBkpQ

Վեր կացեք մինչև 8% DRIP cashback ձեր DRIP ավանդի վրա: (ժամկետ սահմանափակ առաջխաղացում)

Օգտագործեք ընկերոջ ուղղորդման կոդը. 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
երբ դուք գրանցվեք DRIP-ում:

Միանալուց հետո ես ձեզ կկապեմ միայն հրավերներով «DRIP Success» Telegram խմբի հետ՝ ավելի անհատականացված խորհուրդներ, օգնություն և ռազմավարություններ ստանալու համար՝ DRIP-ից միլիոն դոլար վաստակելու համար:
Գրանցման ժամանակ գրեք [email protected] ձեր պարգևների համար:

-----------------------------------------

Գրանցվեք՝ DRIP էլեկտրոնային գիրք, նորություններ և խորհուրդներ ստանալու համար:

Մենք հարգում ենք ձեր էլ.փոստի գաղտնիությունը

Ներկայացնում ենք DRIP էլեկտրոնային գիրքը (անվճար)Առաջխաղացում
փակել
hyArmenian