Drip audit report up and team airdrops streamlined

Drip Announcement 14 July 2021

We have just pushed some updates to the website. We have again made the backend more efficient, the charting update quicker, we added the whitepaper to the website, an extended tutorial, more social media links and a link to buy bR34P in the header so everyone can now find it easily.

Before the end of the week, we will have an audit report up, the team airdrops will be more streamlined so team leaders can send out airdrops to multiple downlines in one transaction, as well as lower the minimum stake in the faucet. We will continue to listen to the community and deliver!

Thank you to everyone, we have the greatest community in crypto and without all of you this wouldn’t be possible

Վեր կացեք մինչև 8% DRIP cashback ձեր DRIP ավանդի վրա: (ժամկետ սահմանափակ առաջխաղացում)

Օգտագործեք ընկերոջ ուղղորդման կոդը. 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
երբ դուք գրանցվեք DRIP-ում:

Միանալուց հետո ես ձեզ կկապեմ միայն հրավերներով «DRIP Success» Telegram խմբի հետ՝ ավելի անհատականացված խորհուրդներ, օգնություն և ռազմավարություններ ստանալու համար՝ DRIP-ից միլիոն դոլար վաստակելու համար:
Գրանցման ժամանակ գրեք [email protected] ձեր պարգևների համար:

-----------------------------------------

Գրանցվեք՝ DRIP էլեկտրոնային գիրք, նորություններ և խորհուրդներ ստանալու համար:

Մենք հարգում ենք ձեր էլ.փոստի գաղտնիությունը

Ներկայացնում ենք DRIP էլեկտրոնային գիրքը (անվճար)Առաջխաղացում
փակել
hyArmenian